පිට් තමයි – සනීස්

රු2,650.00

ලන්කාවේ ලී වලින් ඉන්ටනැෂනල් කොලිටියට හදපු බඩු.

Out of stock

SKU: PittThamai-SG Category:

බඩු වල විස්තර

ඉන්ටර්නැෂනල් කොලිටියට ලන්කාවේ හදන සනීස්.
ඩිසයින් කරේ ගප්පියා.
කෙල්ලො, කොල්ලන් දෙකටම සෙට්.
දෙපැත්තේ “පුල් මාවලස්” කියලා කවලා තියෙනවා.
වතුරේ පාවෙනවා. මුදේ දාන්න පුලුවන් කිසි අවුලක් නැ.
ලෙන්ස් ඔක්කොම පොලොරයිස්ට් කරලා තියෙන්නේ. uv පොරොටෙක්ශන් එකත් තියෙනවා.
වැටුනට කැඩෙන්නේ නැ.

පෙට්ටිය ඇතුලේ එන දේවල්
පරසර හිතකාමී පෙට්ටිය
මයික්රො ෆයිබර් පිහිදාන රෙද්ද
විස්තර පොත

Customers' review

5 stars 0 0 %
4 stars 0 0 %
3 stars 0 0 %
2 stars 0 0 %
1 star 0 0 %

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පිට් තමයි – සනීස්”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.