නිතරම අහන දේවල්

 • බඩු එන්න කොච්චර කල් එනවාද?
  ලන්කාව ඇතුලේ නම් දවස් 2-7 අතර එනවා. පිටරට ඔඩර්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් පොස්ට් එකේ දාන නිසා කොහොමත් සති දෙකක් වගේ යනවා.
 • සති අන්තේ, පොය දවස් වල බඩු එවනවද?
  සති අන්තේ නම් කරනවා, පොයට ඉතින් හැමොම නිවාඩුනේ.
 • මගේ ඔඩරේ තත්වේ බලාගන්න කොහොමද?
  පල්ලෙහැ විදි වලන් පුලුවන්,
  1) අපේ FB පේජ් එකට මැසේජ් එකක් ගහන්න.
  2) කොල් එකක් ගහන්න, මෙන්න නම්බර්ස් ටික.
  3) ඉ-මේල් එකක ගහන්න, [email protected] එකට.
  4) ඔයාගේ අකවුන්ට් එකට ලොග් වෙලා විස්තර ටික බලන්න.

 • බඩු සුවර් එකටම එයිද?”
  අපොයි ඔව්. ඔයාගේ ඔඩරේ අාපු හැටියේ අපි කොල් එකක් දීලා එකේ විස්තර චෙක් කර ගන්නවා. පස්සේ අපේ කුරියර් ලවා බඩු ගෙදරටම සුරක්ෂිතව එවනවා. අපි ලන්කවේ හොදම කුරයර් එක්කලා වැඩ කරන නිසා බඩු ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැ. මොකක් හරි කේස් එකක් නම් අපිට වහාම දන්වන්න. අපි වැඩේ බලා ගන්නම්.
 • සල්ලි ගෙවන්නේ කොහොමද?
  සල්ලි ගෙන්න විදි ගොඩක් තියෙනවා.
  1) ගෙදරට ආපුවහම සල්ලි දෙන්න පුලුවන්.
  2) කරෙඩිට් කාර්ඩ් එකේන් ඔන්ලයින් ගෙවන්න පුලුවන්.
  3) බැන්කුවට සල්ලි දාන්න පුලවන්.
 • මට කෙරෙඩිට් කාර්ඩේ නැනේ, කොහොමද ගන්නේ?
  අයියො! කාර්ඩ් ඔනේ නැ. ගෙදරට ආපුවහම සල්ලි දෙන්න පුුලුවන්නේ.

>